Bezpieczeństwo w sieci i regulacje RODO

O bezpieczeństwie w sieci powszechnie się zapomina. Użytkownicy Internetu na prawo i lewo szachują istotnymi dla ich bezpieczeństwa informacjami, co ma bezpośrednie i niekorzystne przełożenie na szereg podejmowanych przez nich aktywności. Szczególnie fatalny jest wpływ braku ochrony danych osobowych na niekorzystne rozporządzanie swoim majątkiem pod wpływem celowanych działań marketingowych. Zupełnie odrębną kwestią pozostaje wykorzystywanie danych osobowych dla celów przestępczych oraz interesów osobistych. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo w sieci? I jak w tym wszystkim pomaga RODO – https://focustelecom.pl/blog/czy-jestes-gotowy-na-rozporzadzenie-rodo/?

Bezpieczeństwo w sieci – jak o to zadbać?

Każdy użytkownik Internetu powinien szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Niestety, ale bardzo często się zdarza, że praktycznie jest to nierealizowane i potraktowane wyjątkowo po macoszemu. Ludzie nie chronią swojej prywatności, sprzedając swoje dane osobowe za zniżki w pakietach lojalnościowych, zapisując się do newsletterów oraz do niezliczonej liczby portali internetowych. Administratorzy danych osobowych są zobowiązani do pobierania zgód od użytkowników platform internetowych – jak to jednak wygląda w praktyce? Najczęściej jest to szybkie kliknięcie wszystkich kwadracików, które zawierają w sobie akceptację regulaminów, oświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Społeczeństwo nie rozumie znaczenia ochrony danych osobowych oraz nie wie, na czym polega określenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych […} i przekazywanie ich jednostkom współpracującym z …”. Przepisy RODO mają to wreszcie zmienić.

Czym ma być RODO?

Generalne Rozporządzenie odnośnie Danych Osobowych ma być ewolucją poprzednich rozwiązań prawnych, przyjętych jeszcze przed kilkoma laty. Przepisy zostały przegłosowane przez Parlament Europejski i zatwierdzone przez Komisję Europejską w kwietniu 2016 roku. Co istotne, wciąż brakuje krajowych przepisów legislacyjnych dostosowujących prawo krajowe do unijnego prawodawstwa.

RODO ma na celu zintegrowanie wielu elementów ochrony danych osobowych. Podstawowym celem tego rozporządzenia jest wyeliminowanie ze świadomości społeczeństwa i rzeczywistości faktu, że nic w Internecie nie ginie. Uważane za przesłankę dla ustanowienia przepisów prawo do bycia zapomnianym ma pozostawać fundamentem wszelkich zmian w stanie faktycznym. Zmiany nakładają kolejne ograniczenia i wymagania na administratorów danych osobowych oraz firmy komunikacyjne (tutaj bardziej działa komplementarna dyrektywa e-Privacy). Podmioty przechowujące i przetwarzające dane osobowe mają być jeszcze ściślej kontrolowane, a praktyki przez nich wykorzystywane podlegać mają weryfikacji i modyfikacji w kierunku wyjściowego zagwarantowania ochrony danych osobowych korzystających z usług i handlu internetowego.

Jakie regulacje nakładać będzie RODO?

Generalne Rozporządzenie ma na celu przede wszystkim:
– uzyskiwanie realnej, świadomej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
– zabezpieczenie użytkowników Internetu przed nieświadomym przekazywaniem danych osobowych,
– ochronę w zakresie korzystania z plików cookies,
– ochronę przechowywania danych osobowych i ich przekazywania innym podmiotom,
– sankcjonowanie praktyk niezgodnych z przepisami Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie będą tego konsekwencje?

Ciężko jest stwierdzić bezpośrednio, gdyż brakuje wciąż specyficznych przepisów krajowych oraz wykonawczych. Niemniej jednak firmy będą zmuszone do zainwestowania w narzędzia ochrony danych osobowych – między innymi w zakresie przechowywania oraz przesyłania z przetwarzaniem. Koniecznie również będzie zatrudnienie w jednostkach administratorów danych osobowych, którzy czuwać będą nad bezpieczeństwem procesów związanych z informacjami, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.
Firmy nie będą mogły już dowolnie pozyskiwać wrażliwych informacji i celem będzie minimalizacja potrzebnych i dostępnych firmom danych osobowych. Przedsiębiorstwa ograniczone będą w materii informacyjnej, co też wpłynie istotnie na kształt realizowanych działań marketingowych przez poszczególne podmioty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *