Czy warto wdrożyć program do obsługi hotelu?


Niesamowicie ważne dla działania każdego obiektu hotelowego okazuje się wdrożenie nowoczesnych technologii, które ułatwią istotnie zarządzanie całością i przyczynią się do poprawy efektywności pracy, obsługi klientów oraz zintegrują wszystkie informacje, które są niesamowicie istotne z punktu widzenia organizacji pracy w hotelu i estymacji parametrów finansowych spółki. Procedura informatyzacji przedsiębiorstwa jest wielotorowa oraz wieloetapowa. Wymaga ona wdrożenia technologii komputerowych, adaptacji oprogramowania oraz przeszkolenia pracowników z ich obsługi. Pomijając jednak początkowe niedogodności, oprogramowanie hotelowe, takie jak InteliHotel – http://www.intelihotel.pl/blog/wybrac-program-zarzadzania-siecia-hoteli/ – istotnie podniesie efektywność pracy każdego obiektu działającego w branży hotelarskiej.

Jak wdrożyć nowoczesne rozwiązania hotelarskie?

Niesamowicie ważne okazuje się przeprowadzenie dokładnej oceny potrzeb, rodzajów oprogramowania oraz kosztów wynikających z informatyzacji całego obiektu hotelowego. Informatyzację warto wdrażać już na etapie niewielkiego przedsiębiorstwa, co korzystnie przełoży się na uzyskiwane parametry i pozwoli jeszcze efektywniej rozwijać własną firmę. Systemy te będą również niezbędne dla wszystkich dużych obiektów hotelowych, które w krótkim czasie obsługują nawet kilkuset klientów, co wymaga odpowiedniej integracji pracy personelu, swobodnego przepływu informacji i minimalizacji ryzyka wystąpienia błędów. Strukturalny program informatyzacji obiektu hotelowego jest niesamowicie ważny z punktu widzenia zbudowania niezawodnej, funkcjonalnej i bezpiecznej sieci komputerowej.

Każdy nowoczesny program do obsługi hotelu powinien się się cechować:
– intuicyjnością,
– bezawaryjnością,
– bezpieczeństwem, że szczególnym naciskiem na dane osobowe klientów,
– adaptacją do istniejących systemów informatycznych,
– wsparciem technicznym,

Są to oczywiście enigmatyczne założenia i ich wdrożenie zależy głównie od pracy i konceptu rozwoju aplikacji przez programistów.

Jakie funkcjonalności oferuje program obsługujący hotele?

Jest to szereg funkcjonalności! Do najbardziej cenionych przez pracowników i administrację hotelu należy wirtualna recepcja, zintegrowana z systemem rezerwacyjnym. Dzięki wdrożeniu tychże systemów możliwe jest precyzyjne zarządzanie ruchem gości, rezerwacjami oraz sprawne zarządzanie wymeldowaniem i rozliczaniem należności gości. Zintegrowany system pozwala przechowywać w bezpieczny sposób dane klientów, wskazywać obłożenie pokojów oraz planować podstawowe usługi, jak sprzątanie, wymiany serwisowe, czy też uzupełnianie hotelowego barku.

Moduł docelowo powinien być intuicyjny i prosty. Wynika to ze specyfiki pracy w hotelarstwie, gdzie występuje duża (szczególnie w sezonie) rotacja pracowników. Minimalizacja niekorzystnego wpływu zeń wynikającego, przekładającego się głównie na czas i koszty szkoleń jest możliwa za pomocą prostego w obsłudze systemu informatycznego.

Dobry program do obsługi hotelu musi również być połączony z modułem kasowym. Pozwala to błyskawicznie regulować należności rezerwacyjne, naliczać klientów za korzystanie z usług SPA, restauracji, minibarków oraz innych usług dodatkowych. Ponadto system informatyczny ma możliwość generowania raportów finansowych i statystyk obejmujących kluczowe dla działania przedsiębiorstwa i planowania strategicznego wskaźniki.

Kluczowe dla klientów rozwiązania,

Warto spojrzeć na specyficzne potrzeby klientów, które nie zawsze są uświadamiane przez osoby zarządzające hotelami. Szczególnie problematyczną kwestią okazuje się bez wątpienia pogodzenie kwestii administracyjnych, z komfortem wszystkich użytkowników. Interaktywny program do hotelu znacząco ułatwia jednak pracę personelu przy maksymalizacji satysfakcji wszystkich klientów. Korzystając z interaktywnych systemów, mają oni przede wszystkim możliwość funkcjonalnego i wygodnego czerpania ze wszystkich usług hotelowych. Program hotelowy zarządza systemami kart pokojowych, telewizją hotelową oraz daje możliwość dokładnego zarejestrowania i realizacji wszystkich, nawet najbardziej specyficznych potrzeb klientów.

Czy jest to kosztowne dla hotelu?

Z całą pewnością nie! Dostawców tychże systemów jest na rynku coraz więcej i udaje im się doskonale dopasować usługi do potrzeb wszystkich klientów. Największym kosztem będzie stworzenie infrastruktury informatycznej, która cechować się powinna właściwym połączeniem oraz obsługą wyspecjalizowanego oprogramowania. Cała reszta to naprawdę nieduży koszt, który jest inwestycją w poprawę jakości obsługi hotelowej i realną perspektywą na rozwój danego przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *